Materials Flows: On the metabolism of the industrial society in a sustainability perspective
Rapport, 1994

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Karl-Erik Eriksson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

John Holmberg

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Stefan Wirsenius

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap