Materials Flows: On the metabolism of the industrial society in a sustainability perspective
Rapport, 1994

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Karl-Erik Eriksson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

John Holmberg

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Stefan Wirsenius

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08