Pair lecturing to model modeling and encourage active learning
Paper i proceeding, 2012

Författare

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Rogardt Heldal

Chalmers, Data- och informationsteknik

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Proceedings of the ALE conference, Copenhagen, 20-22 June 2012

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07