Pair lecturing to enhance reflective practice and teacher development
Paper i proceeding, 2012

Författare

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Rogardt Heldal

Chalmers, Data- och informationsteknik

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Proceedings of LTHs 7:e Pedagogiska Inspirationskonferens, Lund, 30 August 2012.

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07