Pair Lecturing - Catching that teachable moment
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Rogardt Heldal

Chalmers, Data- och informationsteknik

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07