’Design-implement experience from the 2nd year capstone course “Integrated Design and Manufacturing"'
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Magnus Evertsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Johan Bankel

Chalmers, Tillämpad mekanik

Mikael Enelund

Dynamik

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Per Lindstedt

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Proceedings of the 3rd International CDIO conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14, 2007.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Utbildningsvetenskap

Styrkeområden

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06