Electrospinning of Enzymatically Treated Cellulose
Poster (konferens), 2012

Författare

Linda Härdelin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Erik Per Perzon

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Pernilla Walkenström

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

243rd ACS National Meeting, 25-29 March 2012, San Diego, CA, USA

Ämneskategorier

Biomaterial

Polymerteknologi

Biokatalys och enzymteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07