The importance of zeolite synthesis on the stability of Cu-ZSM-5
Paper i proceeding, 2008

Författare

Malin Berggrund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at 5th International Conference on Environmental Catalysis (5ICEC), Belfast, Northern Ireland, August 31 – September 3, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05