Kinetics of Nanoparticle Formation in Microemulsion
Paper i proceeding, 2001

Författare

Krister Holmberg

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Anders Palmqvist

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Presented at the 15th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS-2001, Coimbra, Portugal, September 16-21, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05