Kinetics of Nanoparticle Formation in Microemulsion
Paper i proceeding, 2001

Författare

Krister Holmberg

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Presented at the 15th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS-2001, Coimbra, Portugal, September 16-21, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07