Preparation of Pt/Al2O3 Catalysts Using Microemulsion Templates -Influence of Preparation Method and Type of Surfactant on the Deposition of Pt Nanoparticles on Alumina
Paper i proceeding, 2001

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Kristina Bergkvist

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Jean-Christophe Béziat

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anders Palmqvist

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Presented at the 5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05