Kinetic Study of the Formation of Nano Sized Platinum Particles in Microemulsion
Paper i proceeding, 2001

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Rahul Bagwe

Anders Palmqvist

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Christer Svanberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Krister Holmberg

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Dinesh Shah

Presented at the Nanostructured Materials Made from Self-Assembled Molecules and Particles, Hindås, Sweden, January 7-10, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05