Determination of oligosaccharides in foods, diets and intestinal contents by high-temperature GC and GC/MS
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Hasse Karlsson

Göteborgs universitet

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agricultural and Food Chemistry

0021-8561 (ISSN) 1520-5118 (eISSN)

Vol. 40 2404-2412

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07