Improvement of the intestinal Caco-2 cell model for iron absorption studies by the introduction of liver (HepG2) cells
Paper i proceeding, 2013

Författare

Nathalie Scheers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Annette Almgren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

FASEB Journal

0892-6638 (ISSN) 1530-6860 (eISSN)

Vol. 27

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07