Pair Lecturing Model-Driven Software Development
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Rogardt Heldal

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Conference on Teaching and Learning - KUL

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Didaktik

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31