Will metal scarcity limit the use of electric vehicles?
Kapitel i bok, 2013

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Duncan Kushnir

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Systems Perspectives on Electromobility 2013

76-89
978-91-980973-1-3 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Farkostteknik

Energisystem

ISBN

978-91-980973-1-3

Mer information

Skapat

2017-10-08