Auralisation of truck engine sound – preliminary results using a granular approach
Paper i proceeding, 2013

Författare

Jens Forssén

Vibroakustik

Patrik Höstmad

Vibroakustik

Penny Bergman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Krister Fredriksson

Peter Zimmermann

AIA-DAGA, Merano, mars 2013

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik