Sensegiving across professional borders: readiness for system-wide change in cancer care
Paper i proceeding, 2013

Författare

Tony Huzzard

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Proceedings to the EGOS Colloquium

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Övrig annan teknik

Sociologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08