Phase transition of MBE grown Bithmuth Telluride from Bi2T3 to Bi4Te3
Paper i proceeding, 2013

Författare

A Fülöp

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peixiong Shi

Sophie Charpentier

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

30the North American Molecular Beam Epitaxy Conference, Banff, Canada, 2013

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07