Visualisering och auralisering av buller i stadsmiljö
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Inom dagens stadsplanering används oftast 2D-kartor för att visa beräknade värden för framtida bullernivåer. Dessa kartor kan ibland vara svåra att tolka. För att öka förståelsen och underlätta kommunikationen mellan olika aktörer inom planeringsprocessen, har vi inom forskningsprojektet DemoVirPEN på Chalmers och Göteborgs universitet utvecklat en prototyp av ett verktyg för visualisering och auralisering (ljudsimulering) av buller från vägtrafik i en stadsmodell.

auralization

urban environment

communication tool

visualization

urban planning

colour scale

city model

Författare

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign

Jens Forssén

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Fabio Latino

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 3 8-12

Digital Twin Cities Centre

VINNOVA (2019-00041), 2020-02-29 -- 2024-12-31.

En demonstrator för virtuell planering och scenarioanalys av osynliga miljövärden med fokus på buller i staden (DemoVirPEN)

Chalmers, 2018-03-01 -- .

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Design

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-24