Policy and Path Formation in the Swedish Vehicle Recycling System
Paper i proceeding, 2014

Författare

Magnus Andersson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Duncan Kushnir

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Proceedings of the 5th International Conference on Sustainability Transitions, Utrecht, Netherlands.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Farkostteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Metallurgi och metalliska material

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08