Extraction of fatty acids from Saccharina latissima –effects of solvent system and biomass pretreatment method
Poster (konferens), 2014

Författare

Giorgia Tibaldero

Joshua Mayers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

4th Nordic Seaweed Conference, October 8-9, Grenaa, Denmark

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Analytisk kemi

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07