Chemistry of supported palladium nanoparticles during methane oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Time-resolved in situ energy-dispersive X-ray absorption spectroscopy and mass spectrometry are used to correlate changes in chemical state of alumina and ceria supported palladium nanoparticles with changes in activity and selectivity for methane oxidation. Specifically, modulation excitation spectroscopy experiments are carried out by periodically cycling between net-reducing and net-oxidizing reaction conditions. The XANES and EXAFS data show that the palladium nanoparticles are readily bulk oxidized when exposed to oxygen, forming a PdO-like phase, and reduced back to a reduced (metal) phase when oxygen is removed from the feed. The difference between the two support materials is most noticeable at the switches between net-oxidizing and net-reducing reaction conditions. Here, a brief reduction in conversion is observed for the alumina supported catalyst, but for the ceria this reduction in conversion is minor or not observed at all. This difference is attributed to differences in the oxidation kinetics and the oxygen storage capability of ceria.

XAFS

methane

in situ

modulation excitation

homogeneous catalysis

Författare

Johan Nilsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Sheedeh Fouladvand

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Natalia Mihaela Martin

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Johan Gustafsson

Lunds universitet

Mark Newton

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Edvin Lundgren

Lunds universitet

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

ACS Catalysis

2155-5435 (eISSN)

Vol. 5 4 2481-2489

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Identifiering av katalytiskt aktiva säten med röntgenabsorptionsspektroskopi

Vetenskapsrådet (VR), 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1021/cs502036d

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-27