Editorial: Why a special issue on healthcare action research?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Tony Huzzard

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Action Research

1476-7503 (ISSN) 17412617 (eISSN)

Vol. 13 1 3-8

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Annan hälsovetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08