Teacher roles in MOOC design processes – experiences from a Chalmers MOOC
Paper i proceeding, 2015

Författare

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Mathias Janssen

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Maria Lindqvist

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Anna Nyström Claesson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

MOOCs in Scandinavia Conference, June 11th-12th 2015, Stockholm, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07