Two-fluid model analyses of instabilities and non-uniformities in bubbly gas-liquid flows
Paper i proceeding, 2015

Författare

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Klas Jareteg

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Srdjan Sasic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Christophe Demaziere

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

12th International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering (GLS12)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Övrig annan teknik

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-08