After a Decade of Action Research: Impactful Systems Improvement in Swedish Healthcare
Kapitel i bok, 2015

Författare

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Tony Huzzard

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Handbook of Action Research

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Filosofi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24