Extrusion processing of high amylose potato starch materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

extrusion

amylose

starch

thermoplastic starch

Författare

Mats Thunwall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Carbohydrate Polymers

Vol. 65 441-446

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07