A 0.8 mm heterodyne facility receiver for the APEX telescope
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Christophe Risacher

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Igor Lapkin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Alexey Pavolotskiy

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Per Bergman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Sven-Erik Ferm

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Erik Sundin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Magnus Svensson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Mathias Fredrixon

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Denis Meledin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Lars-Göran Gunnarsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

MAGNE HAGSTRÖM

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Karl-Åke L Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Michael Olberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Roy Booth

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Hans Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

L.-Å. Nyman

Astronomy & Astrophysics

Vol. 454 L17-L20

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05