Slow steaming från varuägarnas perspektiv
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Christian Finnsgård

Chalmers, Teknisk fysik

Joakim Kalantari

Violeta Roso

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Johan Woxenius

Göteborgs universitet

Transporteffektivitetsdagen 2015. 27 Augusti 2015, Örebro.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07