High Efficiency HBV Multipliers
Paper i proceeding, 2006

varactor

Terahertz

HBV

frequency multiplier

Författare

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arezoo Emadi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Proceedings of the 1st European Microwave Integrated Circuits Conference

39-42
2-9600551-8-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

2-9600551-8-7

Mer information

Skapat

2017-10-07