10 Gb/s modulation of 1.3 µm GaInNAs lasers up to 110 degr.C
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEE Electronics Letters

Vol. 42 16 925-926

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07