Effect of solvent system and biomass pretreatment method on the yield and quality of fatty acids from Saccharina latissima
Poster (konferens), 2015

Författare

Giorgia Tibaldero

Joshua Mayers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

28th Lipidforum Symposium, June 3-6, Reykjavik, Iceland

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Bioprocessteknik

Annan industriell bioteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07