Sammanhållen informationsmodell för inbyggda system
Rapport, 2002

Författare

D Andersson

Karl Hallin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

J Hörnstein

Eva Johansson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Mats Johansson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

M Lindqvist

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Lars Medbo

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

A Sihlbom

M Ström

Trond Zimmerman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07