Implementing Support for Management of Mechatronic Product Data in PLM Systems: Two Case Studies
Paper i proceeding, 2006

Författare

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of IMECE2006 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 5-10, 2006, Chicago, Illinois USA

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07