Modelling press forming of fibre composites using two-phase continuum theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07