Modelling press forming of fibre composites using two-phase continuum theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Polish.Swedish Symposium, Gothenburg, Dec 12, 2003

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13