Process rheology of fibre composites
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proc. Nordiska Polymerdagarna, August 17-19, Gothenburg, Sweden

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-20