Postprandial plasma differences after beef and herring based meals in 2-aminoaidipic acid, beta-alanine, 4-hydroxyproline, cetoleic acid and docosahexaenoic acid: a metabolomics study
Paper i proceeding, 2015

Beef

Herring

Diabetes risk

Endocrinology & Metabolism

Nutrition & Dietetics

Metabolomics

Författare

Alastair Ross

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Cecilia Svelander

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Annals of Nutrition and Metabolism

0250-6807 (ISSN) 1421-9697 (eISSN)

Vol. 67 251-251

Ämneskategorier

Endokrinologi och diabetes

Medicinska grundvetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08