On the formation of meso-scale structures in dispersed gas-liquid flows
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Klas Jareteg

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Srdjan Sasic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Christophe Demaziere

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

9th International Conference on Multiphase Flow (ICMF2016)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08