A 60 GHz MMIC Double Balanced Gilbert Mixer in mHEMT technology with Integrated RF, LO, and IF Baluns
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEE Electronics Letters

Vol. 42 24 1402-1403

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08