Creating trust in automated vehicles using a HMI-based framework
Paper i proceeding, 2016

Författare

Fredrick Ekman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mikael Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

The 5th Swedish National Conference on Transport Research, Lund, Sweden, October 18-19, 2016

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07