Institutional conditions for integrated mobility services: an analysis of enabling and constraining factors
Paper i proceeding, 2016

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Till Koglin

Annica Kronsell

Emma Lund

Dalia Mukhtar-Landgren

Steven Sarasini

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

The 5th Swedish National Conference on Transport Research, Lund, Sweden, October 18-19, 2016

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08