Model and Road Surface Sensitivity of Longitudinal Performance Based Standards
Paper i proceeding, 2016

Författare

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Sogol Kharrazi

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Emil Pettersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

The 14th International Symposium on Heavy Vehicle Transport Technology

http://road-transport-technology.org//Proceedings/HVTT%2014//Bruzelius%20-%20Model%20and%20road%20surface%20sensitivity%20of%20longitudinal%20performance%20based%20standards.pdf-

Performance Based Standards for High Capacity Transports in Sweden

VINNOVA (2013-03881), 2013-10-14 -- 2016-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-08