Strategic planning towards sustainability - An approach applied on a company level
Rapport, 2006

Författare

Ulrika Lundqvist

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-06