METHOD AND ARRANGEMENT FOR TIRE TO ROAD FRICTION ESTIMATION
Patentansökan, 2016

Tyre-road friction estimation

Författare

Mats Jonasson

Tony Gustafsson

Anton Albinsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik

Volvo Car Corporation

EP20150172369

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik

Signalbehandling