METHOD AND ARRANGEMENT FOR TIRE TO ROAD FRICTION ESTIMATION
Patentansökan, 2016

Tyre-road friction estimation

Uppfinnare

Mats Jonasson

Volvo Cars

Tony Gustafsson

Qamcom Research & Technology

Anton Albinsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Volvo Car Corporation

EP20150172369

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-16