Learners engagement with recorded lectures in MOOC’s – results from interviews with participants.
Övrigt konferensbidrag, 2016

We report on the results of interviewing 36 learners that participated in two of the first MOOCs at Chalmers University of Technology. The learners reported that they engaged very actively with the video material, and that they did not watch the recorded lectures “on the run” as many anticipates.

recorded lectures

learner engagement

duration

MOOCs

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

MOOCs in Scandinavia 2016

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07