Transvection Analysis - A reverse perspective on distribution
Paper i proceeding, 2000

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ivan Snehota

Proceedings of the 29th Annual Conference of the European Marketing Academy, Erasmus University, Rotterdam, May 24-26

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07