Mixotrophy in microalgae – diverse metabolic modes for utilisation of organic carbon in relation to photosynthesis
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Joshua Mayers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Oscar Svensson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-12