FREESTANDING CARBON NANOFIBERS/GRAPHENE COMPOSITE ELECTRODES FOR SUPERCAPACITORS
Paper i proceeding, 2016

Författare

Volodymyr Kuzmenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Nan Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Arun Bhaskar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Henrik Staaf

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

The World Conference on Carbon - Carbon 2016, July 10-15, State College, PA, USA

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Materialkemi

Annan materialteknik

Kompositmaterial och -teknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21