Gothenburg Experimentation Contribution. Deliverable D6.1.3. to the OPTICITIES project
Rapport, 2016

soft modes priority system

multimodal traveller information service

field trial

road works management support

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Alexandros Nikitas

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mänsklig interaktion med IKT

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-13