Novel devices for (sub)millimeter-wave space applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Piotr Starski

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågs- och terahertzteknologi

Serguei Cherednichenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågs- och terahertzteknologi

IEICE Trans. Electronics

Vol. E89 C(7) 891-897

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07