Docking and molecular dynamics approach for enzyme selection for α, β-reduction of enoate moiety : toward renewable production of adipic acid
Poster (konferens), 2017

Författare

Jae Ho Shin

Chalmers, Biologi och bioteknik

Emma Karlsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Leif A Eriksson

Göteborgs universitet

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Valeria Mapelli

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Biokemi och molekylärbiologi

Biomaterial

Annan industriell bioteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24